Sista veckan i mars

Hej!

Vi hoppas att vädret håller i sig. Det har varit många fina dagar och barnen har verkligen hittat på mycket kul saker. Eftersom vi inte riktigt vet hur det ser ut med barnantal och personaltäthet så gör vi inget veckoschema. Men vi är givetvis ute så mycket som möjligt i närområdet.

Vi planerar att någon gång under nästa vecka gå till Tegelparken. Vi meddelar barnen och sätter upp info på anslagstavlan.

OBS! Glöm inte att lägga in tider/ledighet för påsklovet i Nuddis.

Trevlig helg! Smaragden

Lämna in tider/ledighet för påsklovet på Nuddis.

Hej!

Det är dags att lämna in vilka tider ni är i behov av fritidsplats under påsklovet 14-17 april. Vi hoppas att ni har överseende med kort varsel, men eftersom vi i den rådande situationen på skolan har fått lägga prioritet på annat och inte vet hur stor sjukfrånvaro vi har längre fram, behöver vi planera i tid. Vi behöver tiderna för ert/era barn senast onsdagen den 1 april.

OBS!

MVH Smaragden

v.13 Veckoschema

Hej! Vi kommer från och med denna vecka att vara ute så mycket som möjligt. Aktiviteter inne sker i så fall i slutet av dagen när det är mindre barn kvar. Det kan vara bra att tänka på att barnen har ordentligt med kläder och ombyte. Eftersom Gunilla är sjuk och hemma några dagar så blir det inte så detaljerad planering den här veckan.

Måndag:  Uteaktiviteter/Konstgräset

Tisdag:  Uteaktiviteter

Onsdag: Uteaktiviteter/ Konstgräset

Torsdag: Uteaktiviteter

Fredag: Fredagsfeeling ute

Ha en bra vecka! Mvh Smaragden

Förberedelser distansundervisning

Till vårdnadshavare på Skattkärrsskolan F-6

Med detta brev vill vi kommunicera till er vårdnadshavare att vi på
Skattkärrsskolan har påbörjat arbetet med att förbereda vår organisation och
verksamhet för distansundervisning om regeringen eller huvudmannen skulle
fatta ett sådant beslut.

Vi ber er att dagligen gå in på skolans elevbloggar, hemsida eller officiella
Facebooksida för att ta del av den information som publiceras där. Genom dagens
regeringsbeslut som rör gymnasieskolan och universiteten i Sverige så är vi
medvetna om att ställtiden mellan beslut och verkställighet är kort.
Vår ambition är, om skolan stängs, att erbjuda en undervisning där våra elever
ges möjlighet att genomföra vårterminens kursplaner enligt tidigare planering.

Har ni frågor är ni alltid välkomna att höra av er till oss. För skola åk 1-6 kontaktar
ni Johan och för Förskoleklass och fritidshemmen kontaktas Helena.

Med vänlig hälsning!

Johan Wisenius Rektor 054-5403635

Helena Johansson Rektor   054-5403687

Vi måste hjälpas åt!

Vi måste hjälpas åt!

Vi vädjar till er vårdnadshavare att sjukanmäla era barn när de är hemma från skolan. Det måste aktivt göras i Dexter varje dag som barnet är frånvarande. Lika viktigt är det att anmäla frånvaro i Nuddis, för er som har fritidsplats. Det är en mycket ansträngd period för oss just nu och det tar så mycket tid för pedagogerna att söka alla vårdnadshavare vars barn inte är sjukanmälda.

Tack på förhand.

/Skolledningen

Vänliga hälsningar

Helena Johansson
Rektor
Skattkärrsskolan
Skolområde SYD
Karlstads kommun
054- 540 36 87

Tegelparken

Hej

I rådande tider tänker vi försöka vara ute så mycket som möjligt. På torsdag planerar vi att gå till Tegelparken igen. De som vill kan ta med kickboards och andra brädor med hjul på. Med reservation för förändringar.

Smaragden

Veckonytt v 12

Hej igen,

Framöver försöker vi vara ute så mycket som möjligt. Så blev det i onsdags, när ordinarie schema var hjärtat. I det fina vädret valde vi att gå till konstgräset och att stå ute och skapade garnbollar.

Vi är snart klara med trivselenkäten för fritidsbarnen, som genomförs varje år.

Måndag: Idrottssalen

Tisdag: Skapande

Onsdag: Hjärtat

Torsdag: Fria aktiviteter

Fredag: Fredagsfeeling

Med reservation att planerna kan ändras.

Trevlig helg bland vårblommorna!

 

Info om Corona 4/3

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2020-03-04

 

Uppdaterad information om Corona 4/3 klockan 20.00

Sannolikt har ni redan nåtts av informationen i detta brev, men vi vill även publicera detta på förskolornas och skolornas sidor.

Elever och personal på fem skolor i Karlstad har varit med på samma bussresa där två personer nu drabbats av Corona. Det handlar om en privat semesterresa till norra Italien. Av den anledningen har vi vidtagit åtgärder för att trygga miljön i skolan.

De berörda verksamheterna är Norrstrandsskolan, Rudsskolan, Mariebergsskolan, Vallargärdets skola och Nobelgymnasiet. De elever och lärare som varit med på bussresan är hemma tillsvidare. Vi har även valt att inte genomföra Yrkesmässan, en gemensam dag för alla elever i årskurs 8.

Vi följer våra tidigare rekommendationer om att alla barn, elever och medarbetare som varit i riskområden ska ta en kontakt med rektor eller skolsköterska. De områden som är klassade som riskområden har utökats och uppdateras fortlöpande på Folkhälsomyndighetens webbplats, www.folkhalsomyndigheten.se.

Efter samråd med rektor kan elever och lärare som besökt ett riskområde vid behov erbjudas hemundervisning eller hemarbete.

Vi följer fortlöpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med Smittskydd. Vi kommer att vidta de åtgärder som de anser är nödvändiga.

Du som har barn i förskola och är orolig för ditt barns hälsa kan ta kontakt med rektor. Du som har barn i skola kontaktar skolsköterska.

Med vänliga hälsningar

Maria Kjällström, skoldirektör

Veckoschema v 11

Nu är det åter dags för trivselenkät. Alla barn får digitalt svara på frågor om hur de trivs och hur det är på fritids.

Fritids Mello drar igång så smått som ni säkert har märkt. Vi hör av oss vidare bl a om tidpunkt föreställningarna mm.

Spontant skapande drog igång nu i veckan, garnbollar tillverkas med stor iver.

Vecka 11

Måndag: Idrottssalen

Tisdag: Skapande

Onsdag: Hjärtat /Fritidsråd

Torsdag: Fria aktiviteter / VAS

Fredag: Fredagsfeeling

Med reservation att planerna kan ändras.

Ha en skön helg önskar personalen