Skolskjuts i Coronatider

Skolskjuts i Coronatider
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undvika trängsel i allmänna färdmedel. Vi genomför därför justeringar av skolbusstransporter och taxiskjutsar för att minimera risken för smittspridning. Förändringarna av skolskjutsen kommer att göras från och med måndag 20 april.
Alla skolbussar kommer att hålla främre sätet fritt från passagerare för att minimera risken för smitta. I vissa av de större bussarna används endast bakre dörren för in- och utgång. Handtag och bälten kommer att torkas av minst två gånger per dag i både skolbussar och taxibilar.
Färre passagerare

Färre passagerare kommer att få gå ombord på bussarna och taxibilarna vilket innebära att fler vändor kommer att köras. Under rådande omständigheter fylls endast halva antalet säten i fordonen. Det här innebär också något ändrade tidtabeller. Vid transport under skoldagen då salar inte finns på ordinarie skola körs turen med en klass i taget.

Berörda vårdnadshavarna får information idag per telefon och/eller via sms med hänvisning till länken https://karlstad.se/skolskjuts

Har du frågor om skolskjuts?

Kontakta kontaktcenter på telefon 054-540 00 00, välj svarsalternativ 2 (barn och ungdom). Alternativt via e-post: karlstadskommun@karlstad.se

Förberedelser distansundervisning

Till vårdnadshavare på Skattkärrsskolan F-6

Med detta brev vill vi kommunicera till er vårdnadshavare att vi på
Skattkärrsskolan har påbörjat arbetet med att förbereda vår organisation och
verksamhet för distansundervisning om regeringen eller huvudmannen skulle
fatta ett sådant beslut.

Vi ber er att dagligen gå in på skolans elevbloggar, hemsida eller officiella
Facebooksida för att ta del av den information som publiceras där. Genom dagens
regeringsbeslut som rör gymnasieskolan och universiteten i Sverige så är vi
medvetna om att ställtiden mellan beslut och verkställighet är kort.
Vår ambition är, om skolan stängs, att erbjuda en undervisning där våra elever
ges möjlighet att genomföra vårterminens kursplaner enligt tidigare planering.

Har ni frågor är ni alltid välkomna att höra av er till oss. För skola åk 1-6 kontaktar
ni Johan och för Förskoleklass och fritidshemmen kontaktas Helena.

Med vänlig hälsning!

Johan Wisenius Rektor 054-5403635

Helena Johansson Rektor   054-5403687

Vi måste hjälpas åt!

Vi måste hjälpas åt!

Vi vädjar till er vårdnadshavare att sjukanmäla era barn när de är hemma från skolan. Det måste aktivt göras i Dexter varje dag som barnet är frånvarande. Lika viktigt är det att anmäla frånvaro i Nuddis, för er som har fritidsplats. Det är en mycket ansträngd period för oss just nu och det tar så mycket tid för pedagogerna att söka alla vårdnadshavare vars barn inte är sjukanmälda.

Tack på förhand.

/Skolledningen

Vänliga hälsningar

Helena Johansson
Rektor
Skattkärrsskolan
Skolområde SYD
Karlstads kommun
054- 540 36 87

Mån 13/8 Stängt

Måndagen 13 augusti har personalen på Skattkärrsskolan studiedag och fritids har reducerat öppethållande.

Behöver ni omsorg för ert/era barn denna dag kontaktar ni rektor Johan Wisenius på mail: johan.wisenius@karlstad.se.

frtiids

Planeringar

Vill börja med att tacka er för det fina samarbetet ni
har tillsammans med oss på fritids och att ni underlättar för oss genom att meddela oss tider era barn är hos oss. Tack också för att ni löste barnomsorgen så fint i fredags förra veckan då fritids hade stängningsdag. Det gör det möjligt för oss att utveckla vår verksamhet ännu mer.

Pedagogerna har kommit igång ordentligt med pedagogiska planeringar för olika
fritidsaktiviteter. Under hösten har vi studerat läroplanen för fritids och därefter
pratat om vilka delar vi vill utveckla på våra fritidshem.

På Smaragden har mellisen utvecklats under hösten och barnen har tagit ett
större ansvar för att vara med och göra iordning den, samt önska mellis. För
några veckor sedan var det korvkiosk genom fönstret och grillen har gått varm
under hösten på måndagar.

I vår kommer fritidsråd bildas och barnen ska få öva den demokratiska processen under fritidstid. Disney kommer också vara ett område som barnen ska få fördjupa sig i. Genom att lära sig teckna Disneyfigurer – steg för steg, skapa i lera och så småningom ställa ut alstren i en utställning. Jag ser fram emot att komma och kika. Ni kommer säkert få höra och se mer av detta genom bloggen.

 

Önskar er en fin februari!

Med vänlig hälsning
Pernilla Kans
Biträdande Skolledare

Fritidshemmens planeringsdag fred 26 jan

Fritidshemmens planeringsdag fred 26 januari 2018planeringsdag

På Skattkärrsskolans fritidshem så har vi två-tre gemensamma planeringsdagar per termin. Dessa dagar används till kompetensutbildning, utvecklingsarbete, planering och utvärdering. De ökade kraven på vår verksamhet gällande planering, uppföljning och dokumentation gör att denna tid är värdefull för oss.

Vårterminens första planeringsdag är fredagen den 26 januari. Det innebär att alla fritidshemsavdelningar är stängda, både på morgonen och eftermiddagen.
OBS! Skolan har ordinarie schemadag. Barnen går alltså i skolan.

Vi vädjar till Er vårdnadshavare att själva ordna omsorg denna dag, då den ordinarie personalen inte kommer att arbeta i elevgrupp under den här dagen.

De föräldrar som inte kan lösa omsorgen den aktuella dagen och därför behöver fritidsplats tar kontakt med biträdande skolledare. Inför studiedagen den 26 januari ska detta göras senast den 12 januari för att få annan barnomsorg denna dag.

Har ni några funderingar är ni alltid välkomna att kontakta mig eller någon fritidshemsavdelning.

Med vänlig hälsning!
Pernilla Kans 
Biträdande skolledare

Tel 070-020 54 33

IST – schema

Information IST –Schema fritidshem

Skattkärrsskolans fritidshem använder sig av det digitala programmet IST för att se grundschemat för barnen på fritids. Önskvärt är att ni vårdnadshavare lägger in ert grundschema i IST. Detta för att tiderna ska stämma med det ni betalar för fritidsplatsen samt för att vi ska få en överblick över våra fritidsbarn.
Nedan hittar ni adressen.
https://e-tjanster.karlstad.se/Menugroup2.aspx?groupId=1

Behöver ni hjälp med att lägga in ert grundschema, vilka tider då ni behöver ha fritidsplats, så be fritidspedagogen på din avdelning så hjälper de till.

Nuddis är ett annat verktyg som vi använder oss av för att notera barnens närvaro, se aktuellt dagsschema. Där kan ni gå in och skriva meddelanden, samt ändra ert veckoschema om ni hämtar tidigare eller om ert barn inte ska vara på fritids någon dag. Utifrån aktuell info om antal fritidshemsbarn är det lättare att planera fritidsverksamhet. Nuddis kan ni vårdnadshavare lägga som app på telefon/ipad. Även där kan ni be fritidspedagogerna om hjälp vid behov.

Tack för att ni hjälper till att skapa rätt förutsättningar för pedagogerna på fritidshemmen. Det underlättar deras arbete om de har rätt fritidstider på ert barn inlagda i våra system.

Med vänlig hälsning

Pernilla Kans
Biträdande Skolledare
ansvar: förskoleklass, fritidshem