Planeringar

Vill börja med att tacka er för det fina samarbetet ni
har tillsammans med oss på fritids och att ni underlättar för oss genom att meddela oss tider era barn är hos oss. Tack också för att ni löste barnomsorgen så fint i fredags förra veckan då fritids hade stängningsdag. Det gör det möjligt för oss att utveckla vår verksamhet ännu mer.

Pedagogerna har kommit igång ordentligt med pedagogiska planeringar för olika
fritidsaktiviteter. Under hösten har vi studerat läroplanen för fritids och därefter
pratat om vilka delar vi vill utveckla på våra fritidshem.

På Smaragden har mellisen utvecklats under hösten och barnen har tagit ett
större ansvar för att vara med och göra iordning den, samt önska mellis. För
några veckor sedan var det korvkiosk genom fönstret och grillen har gått varm
under hösten på måndagar.

I vår kommer fritidsråd bildas och barnen ska få öva den demokratiska processen under fritidstid. Disney kommer också vara ett område som barnen ska få fördjupa sig i. Genom att lära sig teckna Disneyfigurer – steg för steg, skapa i lera och så småningom ställa ut alstren i en utställning. Jag ser fram emot att komma och kika. Ni kommer säkert få höra och se mer av detta genom bloggen.

 

Önskar er en fin februari!

Med vänlig hälsning
Pernilla Kans
Biträdande Skolledare

Nytt projekt!

Från och med nästa vecka ska vi på smaragden starta ett nytt projekt som vi kommer att kalla ”Fritidsråd”. Fritidsrådet kommer vara ett sätt för eleverna att kunna påverka vilka aktiviteter vi kommer att  göra på fritids under en veckas tid. Vi kommer att arbeta utifrån ett demokratiskt perspektiv.

 

Mvh Personalen på smaragden

Fritidshemmens planeringsdag fred 26 jan

Fritidshemmens planeringsdag fred 26 januari 2018planeringsdag

På Skattkärrsskolans fritidshem så har vi två-tre gemensamma planeringsdagar per termin. Dessa dagar används till kompetensutbildning, utvecklingsarbete, planering och utvärdering. De ökade kraven på vår verksamhet gällande planering, uppföljning och dokumentation gör att denna tid är värdefull för oss.

Vårterminens första planeringsdag är fredagen den 26 januari. Det innebär att alla fritidshemsavdelningar är stängda, både på morgonen och eftermiddagen.
OBS! Skolan har ordinarie schemadag. Barnen går alltså i skolan.

Vi vädjar till Er vårdnadshavare att själva ordna omsorg denna dag, då den ordinarie personalen inte kommer att arbeta i elevgrupp under den här dagen.

De föräldrar som inte kan lösa omsorgen den aktuella dagen och därför behöver fritidsplats tar kontakt med biträdande skolledare. Inför studiedagen den 26 januari ska detta göras senast den 12 januari för att få annan barnomsorg denna dag.

Har ni några funderingar är ni alltid välkomna att kontakta mig eller någon fritidshemsavdelning.

Med vänlig hälsning!
Pernilla Kans 
Biträdande skolledare

Tel 070-020 54 33